Airsoftový Klub Stará Ľubovňa

Airsoftový Klub Stará ľubovňa bol založený 27. mája 2003. Viac ako 15 ročné skúsenosti s airsoftovým športom nám pomohli vytvoriť komunitu ľudí zaujímajúcich sa o tento akčný šport.  Dlhoročná organizácia podujatí a zúčastňovanie sa na rôznych airsoftových súťažiach, nás stále poháňa k dosahovaniu lepších výsledkov v tomto nádhernom brannom športe.
Základom občianskeho združenia ASK-SL je podporovať stálich ale aj nových členov v airsoftovom športe. Činnosti ktoré airsoft prináša veľmi pozitívne vplývajú na duchovné a fyzické vlastnosti osobnosti. Taktika, stratégia, logistika, komunikácia, rádiokomunikácia, topografia a milsim larp airsoft je časť v ktorej sa snažíme zdokonaľovať.V rámci našej komunity si navzájom predávame vzácne skúsenosti a navzájom vytvárame priateľstvá ktoré sú vždy zocelené v spoločnej airsoftovej hre. 

Čomu sa venujeme ?

Airsoft je adrenalínový bojový šport pri ktorom sa používaju repliky reálnych zbrani strieľajúce 6mm minerálne BB projektili. Dostrel airsoftovej zbrane je individuálny a pohybuje sa v rozmedzi  30 až 80 metrov. Airsoft sa dá rozdeliť aj na Milsim a Larp Airsoft. Vo všeobecnosti sa vždy jedná o boj 2 tímov ktoré medzi sebou súperia o nadvládu nad herným uzemím. K vyhodnoteniu sa používajú rôzne body, vlajky, dominátory a individuálne hodnotenie. Krása airsoftu spočíva práve v tom že má jasné pravidlá ktoré sú založené hlavne na etike, morálke a svedomitosti. Ako sa hovorí hraj čestne alebo radšej nehraj !

Našou prioritou je taktiež zlepšovať sa v MIL-Sim Airsofte ktorý je vlastne vojenskou simuláciou realneho boja a reálnych postupov bežný regulérnych ozbrojených armád sveta. V Milsim airsofte sa napodobuje činnosť jednotky alebo družstva pri rôznych operáciách zameraných na prieskum alebo samotné zneškodnenie nepriateľa za pomoci dostupných bojových armádnych postupov. 

ASK-SL sa taktiež zameriava na verejné podujatia na ktorých sa snažíme vzdelávať širokú verejnosť o pozitívnom prínose airsoftového športu pre mládež ale aj dospelých.V spolupráci so Slovenskou Airsoftovou Asociáciou Organizujeme Airsoftové Športové tábory pre deti a mládež vo veku od 10 do 18 rokov.  V spolupráci s Vojenskou expozíciou Michala Strenka organizujeme rôzne branné dni a branné cvičenia pre školy a verejnosť. 

Provincia All Bab je každoročným veľkolepím podujatím organizovaním práve našími členmi ASK-SL. Jedná sa o airsoftovu larp hru v ktorej sa simulujú podmienky bojov na územi sírie. V hre proti sebe stoja 3 znepriateľené strany Kurdi, Jablov batalion a daeš ( ISIS teroristi ). Cieľom je priniesť airsoftovej verejnosti každoročnú akciu na ktorej môžu preveriť sovje schopnosti a v neposlednom rade sa poriadne zabaviť.

Tréning je základnym predpokladom k podaniu čo najlepšieho výkonu v samotných hrách a reprezentačných podujatiach. Ani u nás trening nesmie chýbať a preto sa ASK-SL snaží vytvárať priestor per zdokonaľovanie skúseností a schopností naších členov.

0
Počet členov oz. ASK-SL

Členstvo ASK-SL

Na to aby si sa stal naším členom je potrebné
– dosiahnuť vek aspoň 15 rokov
– vytlačiť a vyplniť prihlášku do oz ASK-SL : Prihláška OZ ASK_SL
– zaplatiť ročný členský poplatok 30.-Eur

Členom tímu ASK-SL sa môže stať každý kto 
– je v klube ASK-SL viac ako 1 rok
– odohral viac ako 12 airsoftových akcií pod vedením ASK-SL
– nadobudol povinnú výbavu používanú v ASK-SL
– prešiel cez schválenie členskej rady ASK-SL

– airsoftová helma alebo klobúk ( je potrebný maskovací vzor digital       2007)
– maskovací komplet digital woodland vz 2007
– pevná vojenská alebo turistická obuv
– taktická vesta alebo nosič plátov olivový 
– airsoftová dlhá zbraň s 2 baterkami a 3 tlačnými zásobníkmi 
– vysielačka baofeng uv5r alebo typ tomu podobný 

Každý člen klubu ASK-SL je povinný každoročne uhradiť členský príspevok ktorý je vo výške 30.-Eur  do 21.decembra daného roku 

Členstvo v klube ASK-SL ti otvorí mnoho možností ako sú
– prístup k celoslovenským a zahraničným akciám pod vlajkou ASK-SL
– prístup k tréningom a VIP hrám ktoré sú organizované v rámci spolupráce s ďalšími airsoftovými klubmi.
– zľavy v airsoft obchodoch až do výšky 15%
– získaš mnoho priateľov a kamarátov ktorý ti pomôžu nielen v hre ale aj v reálnom živote, sme komunita ktorá drží pri sebe a pomáha si !

Klubové akcie a podujatia Rok 2020

  • 16.2.2020 Airsoftový Milsim tréning. Začiatok podujatia o 09:00 viac info v skupine na Facebooku
  • 24 - 26.4.2020 sa naši členovia zúčastnia operácie Kandahár v českej republike 5 - 8.7.2020 sa naši členovia zúčastnia akcie Red Problem konajúcej sa v blízkosti mesta Martin
  • Najbližšia airsoftová akcia bude plánovaná v skupine ASK-SL ktorá je prístupná členom ASK-SL na Facebooku
Scroll to Top